De Klimop is een openbare basisschool gelegen in de Bloemenbuurt. Zo’n 150 leerlingen gaan dagelijks naar de Klimop en de bijbehorende voorschool. Er werken zo’n 20 leerkrachten op De Klimop.

Karakter van de school
We vinden het op De Klimop belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan, er veel leren en dat er veel aandacht is voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist goed in zijn. De school richt zich op de toekomst: nieuwe media (iPads, digiborden en touchscreens) spelen een belangrijke rol in de ondersteuning bij het lesprogramma.

Back to Top