Ziek melden en te laat komen.

Obs de Klimop / Ziek melden en te laat komen

Ziek melden
Als uw kind ziek is, dan dient u de school hiervan mondeling of telefonisch op de hoogte te brengen. U kunt dit voor 08.15 uur doorgeven aan de conciërge, de administratie of de leerkracht van uw kind. Als uw kind langer dan drie dagen ziek is, nemen wij contact met u op. Wij informeren dan naar de gezondheid van uw kind en maken een afspraak wanneer uw kind weer op school komt. Als uw kind op de afgesproken termijn nog steeds niet op school is, zullen wij opnieuw contact met u opnemen.

Als uw kind langer dan tien aangesloten dagen ziek is, als uw kind binnen twee maanden vaker dan drie keer ziek wordt gemeld, als er twijfels zijn over de verklaring van het ziek zijn of als er zorgen zijn over de leerling, wordt dit gemeld bij de leerplichtambtenaar. U kunt vervolgens door de jeugdarts van de GGD worden opgeroepen om de reden van het ziekteverzuim te bespreken.

Te laat komen
Dit schooljaar willen we meer aandacht besteden aan het verzuim van de leerlingen. Te laat komen valt daar ook onder. Na overleg met de leerplichtambtenaar hebben we een aantal afspraken op papier gezet, deze afspraken vindt u hier onder.

  • 3-6-9 regel; bij 3 keer te laat spreekt de leerkracht de ouder aan.
  • Bij 6 keer te laat zal de ouder -en kindadviseur contact opnemen met de ouders.
  • Bij 9 keer te laat zal de leerplichtambtenaar worden benaderd.
  • De leerplichtambtenaar komt meerdere malen ‘op tijd kom acties’ doen. ’s Morgens op het plein/bij de deur controleren of kinderen op tijd naar school komen. Dit worden acties van 3 dagen achter elkaar.

De leerplichtambtenaar kent verschillende typen verzuim;

  • Relatief verzuim: Het gaat hierbij om 16 uur verzuim binnen 4 opeenvolgende lesweken. (De scholen moeten ongeoorloofde afwezigheid melden bij de gemeente.  De verantwoordelijkheid voor het nakomen ligt bij leerlingen jonger dan 12 jaar bij de ouders/verzorgers en bij leerlingen ouder dan 12 jaar, is de leerling zelf ook verantwoordelijk.)
  • Beginnend verzuim: Het gaat hierbij om regelmatig spijbelen van structureel te laat komen tot uren verzuimen, bijvoorbeeld: Zeer regelmatig te laat komen: meer dan 8 keer in 4 weken. Ongeoorloofd verzuim van minder dan 16 uur, in combinatie met regelmatig te laat komen.
  • Signaal verzuim: Het gaat hierbij om twijfel van de school over de rechtmatigheid van opgegeven redenen van ziekteverzuim of artsenbezoek van een leerplichtige leerling. In deze gevallen heeft de school een inspanningsverplichting om te (laten)onderzoeken of er een medische verklaring is voor het verzuim. De school kan daarbij de volgende richtlijn van de GGD gebruiken: * Langdurig ziek: meer dan 2 weken ziek.  * Vaak ziek: binnen 3 maanden 3 keer ziek. * Opvallend ziekteverzuimpatroon (De leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld indien de leerling niet is komen opdagen bij een oproep van de jeugdarts uit het OKT (Ouder -en kindteam), of wanneer de jeugdarts constateert dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim.)
  • Luxe verzuim: Het gaat hierbij om ongeoorloofd verzuim rondom de schoolvakanties.  (Wanneer er sprake is van luxe verzuim, moet de school dit duidelijk aangeven in de melding. Alle luxe verzuim (ongeacht de duur van het verzuim) moet gemeld worden. Er wordt altijd een proces verbaal opgemaakt, tenzij er sprake is van gegronde redenen.)
  • Thuiszitters: Een leerplichtige jongere moet niet alleen ingeschreven staan in een school maar ook tijdens lesuren aanwezig zijn. Een thuiszitter zit 2 weken of langer thuis en is al dan niet ingeschreven op een school.

De school neemt iedere maand de absentielijst door en zal deze aan de leerplichtambtenaar doorsturen. In overleg met school zal er actie ondernomen worden.

Back to Top