Voor -en vroegschoolse educatie.

Obs de Klimop / Voor -en vroegschoolse educatie

Voorschool De Klimop

Openingstijden van groep A:
maandagmorgen, dinsdagmiddag, donderdagmorgen en vrijdagmiddag.Puk & Ko

Openingstijden van groep B:
Maandagmiddag, dinsdagmorgen, donderdagmiddag en vrijdagochtend.

De ochtend : 8.15-11.15 uur
De middag : 11.45-14.45 uur

Voorschool De Klimop heeft twee groepen. Een groep bestaat uit 15 kinderen van 2 ½ tot 4 jaar. Er zijn drie gediplomeerde leidsters, Esther en Kathy Corina waarvan er altijd twee leidsters op de groep staan. De kinderen komen 4 dagdelen per week naar de voorschool. De voorschool is onderdeel van de VVE en obs De Klimop. VVE staat voor Voorschoolse(peuters) en Vroegschoolse (kleuters) educatie.

De voorschool en de onderbouw van de basisschool werken nauw samen en werken met de methodiek Puk. Op deze wijze ontstaat een doorgaande leerlijn voor kinderen van tweeënhalf tot minimaal zes jaar. In het programma Puk wordt de ontwikkeling van de peuters spelenderwijs gestimuleerd en wordt er veel aandacht besteed aan de taalontwikkeling . De Puk methode bestaat uit verschillende thema’s. Een thema duurt ongeveer 4 weken.

Er is gevarieerd en veilig spelmateriaal aanwezig in aansluiting bij de ontwikkelingsfase en belevingswereld van de peuters. De leidsters hebben de speel -en leeromgeving op heldere en gestructureerde wijze ingericht. De aantrekkelijke materialen maken kinderen enthousiast om te spelen en te leren. Jonge kinderen verkennen zo de wereld. De rijke speel -en leeromgeving stimuleert hen om zelf initiatieven te nemen en keuzes te maken en waar nodig kunnen de leidsters ondersteuning bieden. In de kringactiviteiten nemen de leidsters meer initiatief om kinderen de thema’s te laten ontdekken en de woordenschat van de kinderen te stimuleren en te vergroten. Puk maakt gebruik van verschillende hoeken om spel te organiseren. Van huishoek tot boekenhoek naar constructiehoek en diverse wisselende hoeken om de thema’s uit te lichten. Er wordt gebruik gemaakt van een buitenspeelruimte. Een plein waar voldoende gelegenheid is om te fietsen en te spelen.

Back to Top