Social Schools

Beste ouders/verzorgers,

Vanaf volgende week gaan we starten met het gebruik van Social Schools. Social Schools is een middel voor de school om via de app, internet of mail te communiceren met ouders. We hopen hiermee het contact tussen de school en ouders/verzorgers te verbeteren. In deze brief kunt u meer lezen over de verwachtingen en waarom we de stap naar het gebruik van Social Schools willen gaan maken.

Waarom gebruiken we Social Schools?
Wij vinden het contact met ouders heel belangrijk. We maken daarom vanaf schooljaar 2020-2021 gebruik van Social Schools om u op de hoogte te houden van het wel en wee van uw kind(eren) in de groep. Daarnaast gaat informatie vanuit de school in principe via Social Schools, we stoppen dus met papieren brieven en nieuwsbrieven. U bent in ieder geval lid van de groep van uw kind(eren) en de algemene school-groep.

Waar is Social Schools voor bedoeld?
De medewerkers en directie sturen afwisselende informatie: foto’s en filmpjes van situaties in de klas, geschreven tekstberichten, de nieuwsbrief, uitnodigingen voor evenementen, links naar handige websites, oudergesprekken etc. U bepaalt zelf of u deze informatie via de app op de telefoon, via internet of via de mail. Wij respecteren de privacy van kinderen. Daarvoor geeft u jaarlijks aan de directie toestemming voor het gebruik van foto’s en gegevens van uw kind in deze beveiligde omgeving. Het is niet de bedoeling dat de leerlingen via Social Schools met de leerkracht of school communiceren.

Wat kunt u verwachten?
Alle informatie, waaronder foto’s, video’s en tekst, is met de beste professionele intenties geplaatst door ons. Wij overwegen bij alles of dit geschikt is om op het portaal te plaatsen. Als u iets ontdekt waarover u twijfelt, meldt u dit dan bij de desbetreffende medewerker én directie. Wij zullen daarnaast ongepaste reacties van ouders verwijderen.

Wat verwachten we van u?
Alle rechten van tekst en beeld liggen bij de organisatie. In de beveiligde omgeving van Social Schools gaan wij zorgvuldig om met deze informatie. Wij verwachten ook dat u de regels rondom privacy en het verspreiden van online materiaal respecteert. U wordt aansprakelijk gesteld als er bestanden en beeldmateriaal onrechtmatig worden verspreid via andere Sociale media, waaronder Facebook of Instagram. Dit doen wij om niet alleen uw privacy maar ook die van andere ouders, kinderen en leerkrachten te respecteren.

Hoe nu verder?
U krijgt een email met een koppelcode om in het systeem Social Schools te komen. U kunt hiervoor het bijgevoegde stappenplan gebruiken.

Als u zich heeft aangemeld kunt u berichten lezen, leuk vinden en erop reageren.
Wij houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Regelmatig evalueren we het gebruik van dit oudercommunicatie-portaal en bekijken we of er mogelijkheden zijn om de communicatie uit te breiden en/of te verbeteren.

Namens het team van Obs De Klimop

Paul van Hattem

Klik hier om het stappenplan te bekijken; Stappenplan Social Schools Ouders