Schooltijden.

Obs de Klimop / Schooltijden

Schooltijden
De Klimop hanteert het 5 gelijke dagen model.

Schooltijden voor de school:
Ma 8.30 uur tot 14.15 uur
Di 8.30 uur tot 14.15 uur
Wo 8.30 uur tot 14.15 uur
Do 8.30 uur tot 14.15 uur
Vr 8.30 uur tot 14.15 uur

Tussen de middag is er een kwartier om samen met de leerkracht in de klas te eten waarna de kinderen onder toezicht van de leerkrachten nog een half uur buitenspelen. Hiervoor geldt de volgende pauzeregeling:

Rond 12.00 uur; Groepen 1 en 2
11.15 – 11.45 uur; Groepen 3 en 6
11.45 – 12.15 uur; Groepen 4 en 7
12.15-12.45 uur; Groepen 5 en 8

De schooldeuren gaan 15 minuten voor het begin van de schooltijd open, dat is ‘s morgens om 08.15 uur. Wilt u er voor zorgen dat uw kind tijdig in de klas is, want de groepsleerkracht wil graag om 08.30 uur beginnen met de les. Bij te laat komen mist uw kind het belangrijke begin van de lessen.

Back to Top