Ouderraad OR.

Obs de Klimop / Ouderraad OR

Oudercommissie/klassenouders (OR)
Ook dit schooljaar willen we graag aan elke groep twee klassenouders verbinden die de leerkracht ondersteunen bij de organisatie van activiteiten en/of feesten in hun groep. Ouders die hier tijd voor hebben en dit graag willen doen kunnen zich bij de groepsleerkracht van hun kind opgeven. De leerkracht beslist in overleg met de aangemelde ouders vervolgens wie de klassenouders voor dit schooljaar worden. In elke groep kunnen maximaal twee ouders als klassenouder worden aangesteld. Voor de samenstelling en samenwerking in de ouderraad is het handig als ouders voor meerdere jaren in de ouderraad zitten, maar het is ook denkbaar dat ouders elkaar afwisselen in de ouderraad.

De klassenouders van alle groepen samen vormen de ouderraad. Deze ouderraad kiest een aantal coördinatoren die in overleg met de school de ouderraad coördineren. Dit ‘bestuur’ overlegt met de ouders in de ouderraad over de organisatie van activiteiten en feesten. Daarnaast overlegt de directie van de school ook regelmatig met dit bestuur van de ouderraad.

Wilt u helpen bij het organiseren van activiteiten en feesten in de groep van uw kind(eren) of de school? U kunt zich opgeven of meer informatie vragen bij de leerkracht van uw kind, de administratie of de directie!!

de klassenouders (OR) van het schooljaar 2020 – 2021 vindt u hier;

Groep 1/2 A:

Groep 1/2 B:

Groep 3:

Groep 4:

Groep 5:

Groep 6:

Groep 7:

Groep 8:

Back to Top