Ouderbijdrage.

Obs de Klimop / Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

We hebben de ouderbijdrage voor dit schooljaar vastgesteld op 20 euro per kind. Deze ouderbijdrage is vrijwillig, maar zonder uw bijdrage kan de school een aantal leuke festiviteiten op school niet organiseren. De school krijgt voor het organiseren hiervan geen vergoeding vanuit de overheid.

Alleen met behulp van uw bijdrage kan de ouderraad de volgende leuke onderdelen op school verzorgen en betalen:

  • fruit, iets te drinken of iets lekkers tijdens alle festiviteiten, zoals Kerst, Suikerfeest, Pasen en sportdagen
  • strooigoed, schoenverrassing en cadeautjes tijdens de Sinterklaasviering
  • fruit, iets te drinken of iets lekkers tijdens de avond4daagse
  • afscheidscadeau en verzorging van de afscheidsavond voor de leerlingen van groep 8
  • hulp bij de kinderboekenweek

Wij willen u dan ook vriendelijk vragen de ouderbijdrage van 20 euro per kind aan het begin van het schooljaar over te maken op NL 96 INGB 0005086330 t.n.v. Obs De Klimop o.v.v. Bijdrage ouderfonds. Wilt u ook de naam en groep van uw kind(eren) hierbij vermelden. U kunt deze bijdrage ook contant betalen bij de administratie of de leerkracht van uw kind.

Ook is er de mogelijkheid om in termijnen te betalen of te sparen, hiervoor kunt u met de directie of de leerkracht van uw kind afspraken maken.

Een tip: betaal op het moment dat u de kinderbijslag voor uw kind ontvangt een termijn of de gehele ouderbijdrage op school.

Kunt u bepaalde kosten voor school niet betalen dan kan de directie van de school u hiermee helpen. U kunt hiervoor een afspraak met de schooldirectie maken.

Back to Top