Ouderbijdrage.

Obs de Klimop / Ouderbijdrage

We hebben de ouderbijdrage voor dit schooljaar vastgesteld op 20 euro per kind. Deze ouderbijdrage is vrijwillig, we gebruiken uw bijdrage om een aantal leuke festiviteiten op school te organiseren. De school krijgt voor het organiseren hiervan geen vergoeding vanuit de overheid. Alleen met behulp van uw bijdrage kan de ouderraad de volgende leuke onderdelen op school verzorgen en betalen:

  • fruit, iets te drinken of iets lekkers tijdens alle festiviteiten, zoals Kerst, Suikerfeest, Pasen en sportdagen
  • strooigoed, schoenverrassing en cadeautjes tijdens de Sinterklaasviering
  • fruit, iets te drinken of iets lekkers tijdens de avond4daagse
  • afscheidscadeau en verzorging van de afscheidsavond voor de leerlingen van groep 8
  • hulp bij de kinderboekenweek

Wij willen u dan ook vriendelijk vragen de ouderbijdrage van 20 euro per kind aan het begin van het schooljaar over te maken op NL 96 INGB 0005086330 t.n.v. Obs De Klimop o.v.v. Bijdrage ouderfonds. Wilt u ook de naam en groep van uw kind(eren) hierbij vermelden. U kunt deze bijdrage ook contant betalen bij de administratie of de leerkracht van uw kind.

Kunt u bepaalde kosten voor school niet betalen dan kan de directie van de school u hiermee helpen. U kunt hiervoor een afspraak met de schooldirectie maken.

Betaal uw vrijwillige ouderbijdrage met de Stadspas!!

Heeft uw kind een Stadspas? Dan kunt u vanaf schooljaar 2018 – 2019 hiermee uw vrijwillige ouderbijdrage voldoen.

Scannen van de Stadspas

U kunt de Stadspas van uw kind laten scannen bij Annet van der Voort, zij is op dinsdagochtend op school aanwezig. De gemeente zorgt daarna dat het bedrag voor de ouderbijdrage, inclusief het schoolreisje, op de rekening van de school wordt gestort. Wanneer de Stadspas gescand is, wordt genoteerd dat u de vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisje volledig heeft voldaan. Alleen voor leerlingen van groep 7 en 8 die op een meerdaags schoolreisje gaan, wordt nog een extra bijdrage gevraagd.

Regeling voor schooljaar 2018/2019

Deze regeling is bedoeld om de scholen te ontlasten en om te voorkomen dat er twijfel ontstaat of leerlingen waarvoor de ouderbijdrage niet is voldaan mee mogen doen met de uitjes. Twijfelt u of uw kind recht heeft op een Stadspas? Neemt u dan contact op met de school of kijk op amsterdam.nl/pakjekans

Back to Top