Ouderbijdrage.

Obs de Klimop / Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

We hebben de ouderbijdrage voor dit schooljaar vastgesteld op 20 euro per kind. Deze ouderbijdrage is vrijwillig, we gebruiken uw bijdrage om een aantal leuke festiviteiten op school te organiseren. De school krijgt voor het organiseren hiervan geen vergoeding vanuit de overheid. Alleen met behulp van uw bijdrage kan de ouderraad de volgende leuke onderdelen op school verzorgen en betalen:

  • fruit, iets te drinken of iets lekkers tijdens alle festiviteiten, zoals Kerst, Suikerfeest, Pasen en sportdagen
  • strooigoed, schoenverrassing en cadeautjes tijdens de Sinterklaasviering
  • aanvullingen van het Nationaal schoolontbijt
  • afscheidscadeau en verzorging van de afscheidsavond voor de leerlingen van groep 8
  • hulp bij de kinderboekenweek

Wij willen u dan ook vriendelijk vragen de ouderbijdrage van 20 euro per kind aan het begin van het schooljaar over te maken op NL 07 TRIO 0788 7952 79  t.n.v. Obs De Klimop o.v.v. Bijdrage ouderfonds. Wilt u ook de naam en groep van uw kind(eren) hierbij vermelden. U kunt deze bijdrage ook contant betalen bij de administratie of de leerkracht van uw kind.

Kunt u bepaalde kosten voor school niet betalen dan kan de directie van de school u hiermee helpen. U kunt hiervoor een afspraak met de schooldirectie maken.

Betaal uw vrijwillige ouderbijdrage met de Stadspas!!

Heeft uw kind een Stadspas? Dan kunt u hiermee uw vrijwillige ouderbijdrage voldoen.

Scannen van de Stadspas

U dient hiervoor de Stadspas van uw kind laten scannen bij Annet van der Voort, zij is op dinsdagochtend op school aanwezig. De gemeente zorgt daarna dat het bedrag voor de ouderbijdrage, inclusief het schoolreisje, op de rekening van de school wordt gestort. Wanneer de Stadspas gescand is, wordt genoteerd dat u de vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisje volledig heeft voldaan. Alleen voor leerlingen van groep 7 en 8 die op een meerdaags schoolreisje gaan, wordt nog een extra bijdrage gevraagd.

Twijfelt u of uw kind recht heeft op een Stadspas? Neemt u dan contact op met de school of kijk op amsterdam.nl/pakjekans

Kostenoverzicht schooljaar 2021 – 2022 

Het basisonderwijs is kostenloos in ons land. Toch wordt er zo nu en dan een beroep op uw portemonnee gedaan om voor de kinderen leuke en zinvolle zaken te organiseren. In de eerste plaats is er natuurlijk de ouderbijdrage, die door de ouderraad beheerd wordt. Die bedraagt dit jaar € 20,-. Daarnaast zijn er in elke groep nog extra kosten voor een aantal activiteiten. De in deze lijst aangegeven prijzen zijn richtprijzen; d.w.z. dat er kleine wijzigingen mogelijk zijn.

Groep 1 :       Eventueel bijdrage vervoer naar Artis                € 2,-

Groep 2 :       Eventueel bijdrage vervoer naar Artis                € 2,-

Schoolreisje                                                            € 25,-

Groep 3 :       Eventueel bijdrage vervoer naar Artis                € 2,-

Schoolreisje                                                            € 25,-

Groep 4 :       Eventueel bijdrage vervoer naar Artis                € 2,-

Schoolreisje                                                            € 25,-

Groep 5 :       Eventueel bijdrage vervoer naar Artis                € 2,-

Bezoek Stadshoeve, bijdrage vervoer                € 2,-

Schoolreisje                                                            € 25,-

Sinterklaas                                                              € 5,-

Groep 6 :       Eventueel bijdrage vervoer naar Artis                € 2,-

Schoolreisje                                                            € 25,-

Sinterklaas                                                              € 5,-

Groep 7 :       Eventueel bijdrage vervoer naar Artis                € 2,-

2-daags schoolreisje,                                            € 35,- (met stadspas €5,-)

Sinterklaas                                                              € 5,-

Groep 8 :       Eventueel bijdrage vervoer naar Artis                € 2,-

3-daags schoolreisje,                                             € 75,-  (met stadspas €45,-)

Sinterklaas                                                              € 5,-

Mocht de gevraagde bijdrage voor het schoolreisje een probleem voor u zijn dan horen wij het graag van u, zodat de school hiervoor samen met u naar een oplossing kan zoeken. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen meegaan op schoolreisje en dat er geen kinderen worden buitengesloten.

Naast bovenstaande lijst zijn er voor alle kinderen kosten voor de schoolfotograaf (± €10,-) Deze kosten zijn vrijblijvend; als u de foto’s van de fotograaf niet neemt heeft u uiteraard geen kosten.

Back to Top