Ook De Klimop sluit de deur

Beste ouders/verzorgers,

Ondanks eerdere berichtgeving dat de scholen open zouden blijven, heeft het kabinet vanmiddag toch besloten alle basisscholen voor de komende drie weken te sluiten. in de bijlage vindt u de brief van onze bestuurder Mirjam Leinders. Hier staat in “ten minste” twee weken en dat komt omdat het Breed Bestuurlijk Overleg Primair Onderwijs
Amsterdam dit vanmiddag zelf al heeft besloten. Uiteraard volgen wij het landelijk beleid en kunt u er op rekenen dat het voor de komende drie weken is.

Wij begrijpen dat dit veel vragen kan oproepen en daarom willen wij u wijzen op de mogelijkheid om contact met ons op te nemen als u vragen heeft. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar directie.klimop@innoord.nl of met de leerkracht van uw kind; voorletter.achternaam@innoord.nl

Via deze weg en onze Facebookpagina; facebook.nl/deklimopamsterdam houden wij u van alle ontwikkelingen op de hoogte.

Klik op de link om de brief namens het bestuur te downloaden; 15 maart 2020 brf ouders verzorgers mbt sluiten scholen