Nieuwsbrief oktober 2018

Beste ouders/verzorgers, kinderen en alle andere belangstellenden,

De tweede nieuwsbrief van het schooljaar 2018-2019 is uit. U kunt deze downloaden door op de link hieronder te klikken. Veel leesplezier!

De belangrijkste nieuwsberichten uit oktober zijn;

  • 10 oktober                   Studiedag Groepen 1 t/m 8 vrij
  • 22 t/m 26 oktober     Herfstvakantie
  • 29 oktober                   Studiedag Groepen 1 t/m 8 vrij
  • 01 november               Nieuwsbrief november gaat mee

Van de directie.
Nieuws uit de Groepen.
Uit de ouderkamer.
Brief 10 jarigen onderzoek GGD
Toestemmingsformulier privacywetgeving
Verjaardagen in oktober.

Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden; Nieuwsbrief oktober 2018