Nieuwsbrief november 2019

Beste ouders/verzorgers, kinderen en alle andere belangstellenden,

De derde nieuwsbrief van het schooljaar 2019-2020 is uit. U kunt deze downloaden door op de link hieronder te klikken. Veel leesplezier!

De belangrijkste nieuwsberichten uit november zijn;

  • Van de directie
  • Van de voorschool
  • Uit het Doelab
  • Nieuws uit de groepen
  • 07 november Nationaal Schoolontbijt Start Schoolorkest Nieuwsbrief november gaat mee
  • 11 november Start schooltandarts Start oudergesprekken
  • 05 december Sinterklaasviering, vanaf 12.00 uur vrij

Klik op de link om de nieuwsbrief te openen; Nieuwsbrief november 2019