Naschoolse activiteitenaanbod.

Obs de Klimop / Naschoolse activiteitenaanbod

De verlengde schoolactiviteiten, Jumpin en Wijsneus
Onze school is sinds enkele jaren betrokken bij de Verlengde Schooldag in Amsterdam-Noord. Ieder schooljaar kan ingeschreven worden op een aantal activiteiten per periode. Het schooljaar is verdeeld in drie periodes: de eerste periode is van september t/m november, de tweede periode van januari t/m maart en de derde periode is van april t/m juni. De activiteiten worden per periode zoveel mogelijk verdeeld over de groepen. Leerlingen uit de groepen kunnen vrijwillig inschrijven op de aangeboden activiteiten. Wij verwachten dat zij dan alle lessen zullen volgen van de activiteit die zij gekozen hebben. Alle verlengde schooldag activiteiten worden verzorgd door docenten van de instellingen. De meeste activiteiten zullen in school plaatsvinden, maar het kan voorkomen dat de lessen op een andere locatie gegeven worden. Aan het begin van iedere periode worden de leerlingen en de ouders waarvoor een activiteit gaat starten middels een brief geïnformeerd. Op De Klimop zorgen twee instanties voor de naschoolse activiteiten;

jumpin logo

Logo stichting wijsneus

 

 

 

 


Jumpin verzorgt de volgende activiteiten;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijsneus verzorgt de volgende activiteiten;

Overzicht NSA Wijsneus De Klimop

Back to Top