Schoolprofiel.

Obs de Klimop / Schoolprofiel

Onze school
De Klimop is een Openbare Basisschool gelegen in de Bloemenbuurt. Zo’n 200 leerlingen gaan dagelijks naar De Klimop. Er werken 30 leerkrachten.

Missie
Wij zien het als onze missie om de kinderen van De Klimop

bewust te leren kiezen voor de kansen die het leven biedt
om zich vervolgens tot een volwaardig en gelukkig mens
te kunnen ontplooien.

Onderwijsvisie
Wij willen een school zijn, waar kinderen plezier hebben, zich veilig voelen, en waar hun cognitieve, creatieve en sociaal- emotionele mogelijkheden optimaal worden ontwikkeld.

Door te werken met het programma De Vreedzame School en De Vreedzame Wijk, leren we de kinderen hoe je om kunt gaan met verschillen. In samenhang met dit programma streven we naar hoge onderwijsopbrengsten door gebruik te maken van effectieve onderwijsstrategieën, zoals HGOW (Handelings- en Opbrengstgericht Werken) en het ADI-model (directe instructiemodel).

We willen de kinderen kansen bieden. Daarom besteden we veel aandacht aan muziek (Hallo Muziek), ICT en zijn wij een Gezonde School, waar gezonde voeding en veel beweging belangrijk is. Met hetzelfde doel willen we onze leerlingen ook vaardigheden voor de toekomst mee geven. Hiermee bedoelen we taalvaardigheden (Nederlands en Engels) techniekvaardigheden, maar ook mediawijsheid, informatie verwerken en leren presenteren, evalueren en reflecteren.

Op alle mogelijke manieren bieden we de basisbehoeften structuur en veiligheid aan. Vervolgens zorgen we door een goede afstemming van ons onderwijs op de ervarings- en belevingswereld van onze leerlingen. Daarnaast bieden we een uitgekiend naschools aanbod waarmee we de talenten van de kinderen aanspreken en verder ontwikkelen.

Het werken met De Vreedzame School en De Vreedzame Wijk sluit prima aan bij de behoefte aan autonomie die kinderen hebben. Door deze programma’s willen we onze leerlingen ondersteunen bij de ontwikkeling tot zelfstandige mensen, die initiatieven nemen, zelfstandig kunnen werken, keuzes maken en verantwoordelijkheid kunnen dragen. Naast deze programma’s vormt zelfstandig werken een belangrijk onderdeel van ons onderwijsaanbod en krijgt o.a. vorm in het werken met een weektaak.

Relatie (veiligheid en waardering), competentie en autonomie, zoals hierboven uitgewerkt, zijn wat ons betreft nodig om plezier te hebben en gemotiveerd te leren, deze waarden vormen dan ook de kern van onze onderwijsvisie.

Wij zoeken een nauwe samenwerking met de ouders door middel van Actief Ouderschap. Hiermee willen we bereiken dat onze kinderen gezien worden door school en door thuis, waarmee we de kinderen willen behoeden voor de ‘straatcultuur’.

Team Obs De Klimop

logo2

 

 

Back to Top