Manifest focusscholen

Beste ouders/verzorgers,

om de politiek wakker te schudden en mede te delen dat de nood echt hoog is binnen het Primair Onderwijs (PO), heeft uw directeur Paul van Hattem meegeschreven aan het onderstaande manifest. De belangrijkste punten hebben wij voor u op een rij gezet;

Concreet vragen wij om:

1. In 4 jaar te groeien naar 30 miljoen per jaar extra voor de 15.000 doelgroepkinderen op de scholen. Per 30 doelgroepkinderen op een school kan er dan één extra leerkracht of andere professional à €60.000,- worden aangesteld. Zo komen we met meer handen en hoofden in de school, samen met de ouders en samen met de stad tot meer kansengelijkheid.
2. Focusscholen blijvend waarderen en tot geliefde plekken maken; centra van stabiliteit en educatie in de buurt. Scholen die de beste leerkrachten met een passend salaris aantrekken.
3. Voorrang voor de Focusscholen bij alle (nieuwe) voorzieningen, beurzen, opknapbeurten van gebouwen etc.
4. Woningen voor de leerkrachten en/of volledige reiskostencompensatie en ook daarbij voorrang voor de
Focusscholen.
5. Stimulering van de onderwijsopleidingen om hun beste afstudeerders en hun onderwijs/onderzoeksprogramma’s
in te zetten voor de Focusscholen en hun context. Effectieve koppelingen tussen wetenschap en onze praktijk, juist op het thema van kansengelijkheid.

Als u het volledige manifest wilt lezen; klikt u dan op de volgende link; Manifest Initiatiefgroep Focusscholen 19-2-18