Leerplicht.

Obs de Klimop / Leerplicht

Leerplicht

Kinderen zijn volgens de wet leerplichtig vanaf de eerste schooldag in de maand na hun vijfde verjaardag. Wanneer uw kind bijvoorbeeld op 2 november vijf jaar wordt, dan moet het vanaf 1 december van datzelfde jaar naar school. Uw kind is dan volledig leerplichtig tot en met het einde van het schooljaar waarin uw kind zestien wordt.

Toch mag uw kind al naar school vanaf de leeftijd van vier jaar. Daarvoor kan uw kind terecht op een voorschool of een kinderdagverblijf. Deze afspraken zijn opgenomen in de Leerplichtwet. Klik op de link hieronder om meer te weten te komen over de leerplichtwet;

Leerplichtwet

Back to Top