Klachtenregeling.

Obs de Klimop / Klachtenregeling

Contactgegevens klachtenregeling van Innoord
Mocht het voorkomen dat u vragen hebt en/of niet tevreden bent over het onderwijs of andere zaken die op school gebeuren dan kunt u dit het best eerst bespreken met de leerkracht van uw kind. Als dit onvoldoende tot een oplossing leidt, kunt u de directie van de school benaderen. Als de gesprekken uw ontevredenheid niet kunnen wegnemen, bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van een klachtenregeling. Deze klachtenregeling ligt op school ter inzage en is ook te vinden op de website van onze school. U kunt u laten informeren door de externe vertrouwenspersoon. De volgende contactgegevens zijn hier van toepassing.

Interne contactpersoon
De schoolcontactpersoon in het kader van de klachtenregeling op onze school is juffrouw Myrtha MacDonald, leerkracht van groep 1/2A. Zij is voor alle betrokkenen bij de school na schooltijd beschikbaar. U kunt het beste een afspraak voor een gesprek met haar maken.

Nieuwe externe vertrouwenspersoon
De externe vertrouwenspersoon is Minke Fuijkschot.

Zij is te bereiken via mfuijkschot@hetabc.nl of via 06 31631673.

Klachtencommissie
Innoord is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie, LKC, onderwijs.

De contactgegevens van de LKC zijn
Landelijke Klachtencommissie onderwijs
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
Telefoon 030-2809590
Mailadres info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl

Landelijke vertrouwensinspectie.
Bij de Inspectie van het Onderwijs is een team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur raadplegen, wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van;
• Seksuele intimidatie en seksueel misbruik
• Lichamelijk geweld
• Grove pesterijen
• Discriminatie en radicalisering.

Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen worden besproken met de vertrouwensinspecteur. Deze zal de klachten niet zelf behandelen maar zal adviseren en informeren. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. De inspectie heeft geen specifieke taak bij het behandelen van klachten. De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900-1113111 (lokaal tarief).

Back to Top