Infoboekje 2020 – 2021.

Obs de Klimop / Infoboekje 2020 – 2021

Hier vindt u het informatieboekje van het schooljaar 2020 – 2021. Voor de nieuwste informatie raadpleegt u altijd eerst het informatieboekje. De belangrijke zaken uit het informatieboekje zijn;

 • Voorwoord en corona                                                                                                  blz. 2
 • Inhoudsopgave                                                                                                             blz. 3
 • Schooltijden                                                                                                                   blz. 4
 • Eten en drinken op school                                                                                          blz. 5
 • Hallo Muziek                                                                                                                 blz. 6
 • Formatie                                                                                                                         blz. 7
 • Activiteitenlijst schooljaar 2019/2020                                                                    blz. 8
 • Vakantierooster / Gymrooster                                                                                  blz. 9
 • Ouderbijdrage (met stadspas) / Oudercommissie / klassenouders                 blz. 10/11
 • Kostenoverzicht                                                                                                           blz. 11
 • Rapportage / Huisbezoeken / Naschoolse activiteiten / Schooltandarts        blz. 12
 • Ouder- kindadviseur / Buitenschoolse opvang                                                     blz. 13
 • Advies over geldzaken                                                                                                 blz. 14
 • Contactgegevens klachtenregeling INNOORD                                                      blz. 15

Download hier het Informatieboekje 2020-2021

Back to Top