Infoboekje 2018 – 2019.

Obs de Klimop / Infoboekje 2018 – 2019

Hier vindt u het informatieboekje van het schooljaar 2018 – 2019. Voor de nieuwste informatie raadpleegt u altijd eerst het informatieboekje. De belangrijke zaken uit het informatieboekje zijn;

 • Voorwoord
 • Inhoudsopgave
 • Schooltijden
 • Eten en drinken op school
 • Hallo Muziek
 • Formatie
 • Activiteitenlijst schooljaar 2018/2019
 • Vakantierooster / Gymrooster
 • Ouderbijdrage (met stadspas) / Oudercommissie/klassenouders
 • Kostenoverzicht
 • Rapportage / ‘Verlengde leertijd’ / Naschoolse activiteiten / Schooltandarts
 • Ouder- kindadviseur / Buitenschoolse opvang
 • Contactgegevens klachtenregeling INNOORD

Download hier het Informatieboekje 2018-2019

Back to Top