Infoboekje 2019 – 2020.

Obs de Klimop / Infoboekje 2019 – 2020

Hier vindt u het informatieboekje van het schooljaar 2019 – 2020. Voor de nieuwste informatie raadpleegt u altijd eerst het informatieboekje. De belangrijke zaken uit het informatieboekje zijn;

 • Voorwoord                                                                                                                           blz. 2
 • Inhoudsopgave                                                                                                                    blz. 3
 • Schooltijden                                                                                                                         blz. 4
 • Eten en drinken op school                                                                                                blz. 5
 • Hallo Muziek                                                                                                                       blz. 6
 • Formatie                                                                                                                               blz. 7
 • Activiteitenlijst schooljaar 2019/2020                                                                          blz. 8
 • Vakantierooster / Gymrooster                                                                                        blz. 9
 • Ouderbijdrage (met stadspas) / Oudercommissie / klassenouders                       blz. 10/11
 • Kostenoverzicht                                                                                                                 blz. 11
 • Rapportage / Huisbezoeken / Naschoolse activiteiten / Schooltandarts              blz. 12
 • Ouder- kindadviseur / Buitenschoolse opvang                                                           blz. 13
 • Contactgegevens klachtenregeling INNOORD                                                            blz. 14

Download hier het Informatieboekje 2019-2020

Back to Top