Infoboekje 2017 – 2018.

Obs de Klimop / Infoboekje 2017 – 2018

Hier vindt u het informatieboekje van het schooljaar 2017 – 2018. Voor de nieuwste informatie raadpleegt u altijd eerst het informatieboekje. De belangrijke zaken uit het informatieboekje zijn;

 • Schooltijden
 • Eten en drinken op school
 • Hallo Muziek
 • De formatie
 • Activiteitenlijst schooljaar 2017/2018
 • Vakantierooster / Gymrooster
 • Ouderbijdrage / Oudercommissie/ klassenouders
 • Kostenoverzicht
 • Rapportage / Schakelklas / Verlengde schoolactiviteiten / Schooltandarts
 • Ouder -en Kindadviseur / Buiten Schoolse Opvang
 • Contactgegevens klachtenregeling Innoord

Download hier het Informatieboekje 2017-2018

Back to Top