Infoboekje 2021 – 2022.

Obs de Klimop / Infoboekje 2021 – 2022

Hier vindt u het informatieboekje van het schooljaar 2021 – 2022. Voor de nieuwste informatie raadpleegt u altijd eerst het informatieboekje. De belangrijke zaken uit het informatieboekje zijn;

 • Voorwoord en corona blz. 2
 • Inhoudsopgave blz. 3
 • Social Schools en Schooltijden blz. 4
 • Eten en drinken op school blz. 5
 • Hallo Muziek blz. 6
 • Formatie blz. 7
 • Activiteitenlijst schooljaar 2021/2022 blz. 8
 • Vakantierooster / Gymrooster blz. 9
 • Ouderbijdrage (met stadspas) / Oudercommissie / klassenouders blz. 10/11
 • Kostenoverzicht blz. 11
 • Rapportage / Huisbezoeken / Naschoolse activiteiten / Schooltandarts blz. 12
 • Ouder- kindadviseur / Buitenschoolse opvang blz. 13
 • Advies over geldzaken blz. 14
 • Contactgegevens klachtenregeling INNOORD blz. 15

Download hier het Informatieboekje 2021-2022

Back to Top