Hallo Muziek!.

Hallo Muziek! op De Klimop;
Hallo Muziek staat voor duurzame muziekeducatie in het basisonderwijs. Vanaf Groep 1 tot en met Groep 8 krijgt elk kind minimaal 32 weken per schooljaar muziekles in de klas. In de onderbouw is dit één keer per week, in de bovenbouw twee keer per week.

Vanaf Groep 4 krijgen de kinderen elk half jaar les op een nieuw instrument, dit instrument mogen de kinderen ook mee naar huis nemen om thuis te oefenen!

Dit ziet er bij ons als volgt uit:

  • In groep 5 leren ze Djembé en Klokkenspel/Samba bespelen.
  • In groep 6 leren ze Djembé en gitaar spelen.
  • In groep 7 leren ze Ukelele en Samba spelen.
  • In groep 8 gaan ze Saz en Samba bespelen.

Halverwege het schooljaar sluiten de kinderen een periode van zangles en les op een instrument af met een presentatie aan de ouders. Na de presentatie wisselen de kinderen van instrument en een nieuwe periode van oefenen op een ander instrument. Ook deze periode sluiten de kinderen aan het eind van het schooljaar af met een presentatie aan de ouders.

Naast de lessen en presentaties kan elk kind zich aanmelden voor ons schoolorkest, de kinderen mogen zelf kiezen op welk instrument ze mee willen doen aan het schoolorkest. Het schoolorkest oefent één keer per week na schooltijd onder leiding van twee muziekdocenten.

De professionele muziekvakdocenten zijn veelal orkestmusici die zich speciaal voor dit type onderwijs bijscholen en certificeren. Karakteristiek voor de muziekeducatie is de combinatie van een doorgaande leerlijn en talentontwikkeling.

Ontdekken, verbinden en verankeren
Hallo Muziek haalt de methodes en expertise o.a. uit Engeland, waar dit type muziekonderwijs al meer dan 20 jaar gangbaar is en zelfs nationaal beleid is van de Rijksoverheid. Kernbegrippen binnen de methodiek van Hallo Muziek zijn ontdekken, verbinden en verankeren. In Engeland heeft Hallo Muziek een partnerschip met DaCapo en werkt nauw samen met DaCapo founder Jane Cutler en community musicians als onder andere Phil Mullen (adviseur Engelse overheid).

Wat is onze missie?
Onze duurzame muzieklessen en talentontwikkeling brengen kinderen dichter bij hun creativiteit. Creativiteit was een basisvaardigheid in het verleden. Creativiteit is onmisbaar voor de toekomst. Muziek kan de wereld veranderen, omdat het mensen kan veranderen. Muziek maakt slim en gelukkig. Muziek is in staat mensen te verbinden. Het geeft betekenis aan een behoefte diep in ons hart. Wij willen dat ieder kind dit langdurig kan ervaren. Op school. En buitenschools.

Onze doelen zijn;
Het doel van Hallo Muziek is om alle basisschoolkinderen vanaf groep 1 t/m groep 8 in aanraking te brengen met muziek, opdat het maken van muziek een onlosmakelijk deel van hun leven wordt. De kinderen beginnen met muzikaal ontdekken en leren daarna op ten minste 8 instrumenten te spelen. Het instrument is daarbij een middel, niet een doel. Hallo Muziek focust op muziekinhoud vanuit het belang van het kind en de bijdrage aan een kansrijke toekomst.

Onze organisatievorm is;
Hallo Muziek is een niet-gesubsidieerde cultuur onderneming die momenteel gesponsord wordt door Buma Cultuur, De vrienden van Holland Symfonia, de Holland Symfonia Businessclub, Enchilada en Terpstra Muziek BV. Onderliggende stichting is Stichting Educatieorkest Holland.

Bron: Hallo Muziek

Hallo Muziek op De Klimop wordt mede mogelijk gemaakt door het fonds cultuurparticipatie

logo-FCP

 

Back to Top