Blok 4 ‘een frisse blik’ op hart voor elkaar hebben

De kinderen uit Groep 7 en 8 hebben vorig schooljaar deelgenomen aan het project ‘een frisse blik op Vreedzaam!’ Vanuit de thema’s van De Vreedzame School hebben de kinderen interviews gehouden op straat en daar naar de mening van de buurtbewoners gevraagd. De kinderen hebben het interview vervolgens bewerkt en het resultaat kunt u hier bekijken;

Het interview van Naima en Zainb;