Bijzonder verlof.

Obs de Klimop / Bijzonder verlof

Bijzonder verlof

In sommige gevallen kan een kind dat leerplichtig is extra vrij krijgen. Dit kan bijvoorbeeld in het geval van:

  • Een verhuizing.
  • Een wettelijke verplichting, zoals een afspraak bij de kinderrechter of een oproep van de leerplichtambtenaar.
  • Verplichtingen die voortkomen uit een geloofsovertuiging.
  • Een 12,5-, 25-, 40-, 50,- of 60-jarig huwelijksjubileum van naaste familieleden .
  • Een jubileum van een (groot)ouder die 25, 40 of 50 jaar in dienst is.
  • Ernstige ziekte of overlijden van naaste familieleden.
  • Omstandigheden die onverwachts of buiten de wil van de ouders gelegen zijn.

U wordt verzocht om afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Het is niet toegestaan om met leerplichtige kinderen op vakantie te gaan buiten de schoolvakanties om.

Het aanvragen van extra verlof doet u door middel van een formulier dat u kunt afhalen op de Klimop. Over een verlof van maximaal tien schooldagen beslist de directeur, Paul van Hattem. De leerplichtambtenaar beslist over verloven langer dan tien schooldagen. Een aanvraag voor een verlof langer dan tien schooldagen dient ten minste acht weken van tevoren te worden ingediend bij de leerplichtambtenaar van stadsdeel Noord. U kunt het formulier inleveren bij Paul van Hattem, hij zal het formulier vervolgens doorsturen naar de leerplichtambtenaar.

Download voor meer informatie de brochure ‘Iedereen naar school’ van Bureau Leerplicht Plus (onderdeel van de Gemeente Amsterdam) of neem contact op met de leerplichtambtenaar van Amsterdam-Noord, 020 2529945.

Back to Top