11 mei 2020 de herstart van De Klimop

Geachte ouders/verzorgers,

Het kabinet heeft dinsdag tijdens de persconferentie bekend gemaakt dat de leerlingen in
het basisonderwijs vanaf 11 mei de helft van de onderwijstijd les krijgen. Dat is goed
nieuws. Het is een eerste stap in de richting van een situatie waarin alle leerlingen weer
volledig naar school kunnen.

In deze brief sta ik stil bij de uitgangspunten die Innoord hierbij hanteert.

Echter voorafgaand daaraan vind ik het belangrijk om u te bedanken voor uw inzet en
betrokkenheid bij het onderwijs op afstand zoals wij dat samen sinds 16 maart 2020 vorm
hebben gegeven.

De schoolteams staan nu voor de uitdaging om op basis van het kabinetsbesluit een plan te
maken. Dat doen ze in overleg met ons, met de medezeggenschapsraad van de school en
met de opvangpartners.

Lees hier de complete brief; 2020-04-24 ouderbrief ivm 11 mei 2020

Op woensdag 29 april ontvangt u als ouder het plan van aanpak op De Klimop. Het plan van aanpak vindt u op deze website en wordt verspreid via de WhatsAppgroepen en Google Classroom.